Vízimérnöki szakértő VZ-Sz

Vízimérnöki szakértői jogosultsággal (VZ-Sz) végezhető tevékenységek
a Magyar Mérnöki Kamara szerint:
 • Ivó- és iparvíz ellátás 
 • Víztisztítás 
 • Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 
 • Szennyvíztisztítás 
 • Folyó- és tószabályozás 
 • Árvízmentesítés, árvízvédelem 
 • Hidrológia, vízkészlet-gazdálkodás, térségi vízátvezetés és vízszétosztás 
 • Vízrendezés, belvízvédelem, mezőgazdasági vízszolgáltatás, tógazdaság 
 • Vízgépészet 
 • Vízanalitika, vízminőségvédelem, vízminőségi kárelhárítás (üzemi, területi tervek) 
 • Vízföldtan, vízfeltárás, kútfúrás 
 • Hidrogeológia 
 • Vízépítési nagyműtárgyak 
 • Vízépítmény technológia 
 • Hidraulika 
 • Vízgazdálkodási, környezet és vízminőségvédelmi létesítmények 
 • Környezeti felülvizsgálat (vízvédelem, vízilétesítmények, technológiák) 
 • Vízgyűjtő-gazdálkodás

www.vizimernok.hu