Vízimérnöki honlap

Fókuszban az ivóvízellátás

Szakterületeink:

  • Víztisztítás-technológiai tanácsadás

  • Vízellátó rendszerek felülvizsgálata, optimalizálása

  • Ivóvízminőség-javítás

  • Hálózati ivóvízminőség-romlási folyamatok mérséklése

  • Komplex vízimérnöki szakértés (VZ-Sz) a települési vízgazdálkodás területén

  • Veszélyelemzés, kockázatértékelés

  • Vízbiztonsági terv készítése

  • Elosztóhálózatok hidraulikai és vízminőségi vizsgálata

  • EPANET modell szaktanácsadás


Dr. Dombay Gábor okl. mérnök, PhD, Eur Ing, főiskolai tanár, vízimérnöki szakértő és tervező 01-13057

www.vizimernok.hu