Dr. Dombay Gábor szakmai önéletrajza


Végzettség

PhD                      Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, 1999. Tézisek
okl. építőmérnök    Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízépítőmérnöki Szak, 1995.


Szakterület

Vízi közművek, víztisztítás-technológiák, elosztóhálózatok hidraulikai és vízminőségi modellezése, az elosztóhálózatokban bekövetkező vízminőség-változási folyamatok, vízbiztonság, vízellátási kockázatok kezelése.


Munkahelyek

2010-   Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar            
            2012-           intézetigazgató főiskolai tanár, Építőmérnöki Intézet      
            2012-           tudományos és továbbképzési dékánhelyettes  
            2011-2013    szakfelelős, Építőmérnöki BSc Szak 
            2011-           szakfelelős, Közműfenntartási- és Üzemeltetési Szakmérnök Képzés
            2010-2012    főiskolai tanár, Közmű és Mélyépítési Tanszék
2008-           műszaki igazgató - Magyar Vízbiztonság Kft.
2003-2010    Eötvös József Főiskola, Baja
            2008-2010    intézetvezető főiskolai tanár, Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet
            2008:           főiskolai tanár
            2003-2008    főiskolai docens, Vízellátás-Csatornázás Tanszék
2001-2003    tudományos főmunkatárs - VITUKI Consult Rt.
1999-2001    műszaki koordinátor - Fővárosi Vízművek Rt. 
1997-1998    ösztöndíjas kutató - CIRSEE kutatóintézet, Franciaország
1995-1998    doktorandusz - Budapesti Műszaki Egyetem, Vízellátás-Csatornázás Tanszék


Szakmai díjak és minősítések

2007     FEANI Európa-mérnöki cím (Eur Ing)
2006     MHT Pro Aqua emlékérem
2000     MHT Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj
1994     MTESZ-BME díj


Szakmai szervezeti tagságok

- Építéstudományi Egyesület, alelnök
- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag (16744)
- Magyar Tudományos Akadémia Vízellátási és Csatornázási Szakbizottság
- Magyar Mérnöki Kamara (vízimérnöki szakértő és tervező, 01-13057)
- Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport elnökségi tagja       
- Magyar Hidrológiai Társaság. A Vízellátási Szakosztály vezetőségi tagja
- Ybl Journal of Built Environment, a szerkesztőbizottság elnöke
- Vízmű Panoráma, a Magyar Víziközmű Szövetség Lapja, szerkesztőbizottsági tag (2012-ben főszerkesztő) 
- Magyar Víztechnológiai Platform 
- IAENG (International Association of Engineers)
- WSSCC (Water Supply & Sanitation Collaborative Council)
- Water Advice Network
- COST TU0902 Management Committee tag, 2009-2012
- COST TU1306 Management Committee tag, 2013-2016


Nyelvtudás

angol (felsőfok C, 1993)
francia (alapfok C, 1997)


Tanfolyamok

2006    Technology Entrepreneurship Education. A University of California Berkely szemináriuma
2006    M&BA Certificate. American Management & Business Administration Institute
2003    Újságíró. SFA NÚT újságíró képzés, 2002-2003 
2000    Vállalati auditor. TÜV Rheinland Akadémia
1999    Minőségügyi menedzser (TÜV.TAR.ZERT). TÜV Rheinland Akadémia


Tanulmányutak

2012    Kaunos Technikos Kolegija, Litvánia. ERASMUS vendégelőadó.
2012    Politechnika Rzeszowska, Lengyelország. Meghívott előadó.
2009    Istanbul Kültür University, Törökország. ERASMUS vendégelőadó
1994    Flynn&Rothwell Consulting Engineers, Anglia. Mérnökgyakornok
1992    Sydney Water Board, Ausztrália. Mérnökgyakornok
1992    University of Technology Sydney, Ausztrália. Ösztöndíjas egyetemi hallgató


Publikációk és előadások

Dombay G.: Water safety plans from the engineer’s perspective. YBL Journal of Built Environment. Volume 1, Issue 2, pp 5-12. 2014.

Köhler J., … Dombay G. et al.: A review and analysis of quantitative integrated environmental assessment methods for urban areas. In: Dawson R. et al. ed.: Understanding Cities: Advances in Integrated Assessment of Urban Sustainability. ISBN 978-0-9928437-0-0. CESER, Newcastle University. 2014.

Dombay G.: Vízbiztonság a mérnöki gyakorlatban. Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás. SZIE YMÉK, Budapest, November 7. 2013.

Dombay G., Weisz Z.: A biztonságos ivóvízellátás feltételrendszerei. „Innovatív megoldások a vízgazdálkodásban” – a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Pannon Egyetem szakmai napja. Veszprém. Október 16. 2012.

Márialigeti B., Dombay G., Németh Á.: Vízminőségi modellezés a DMRV Zrt. váci vízellátó rendszerén. Vízmű Panoráma. 20(3), pp 10-12. 2012.

Rung A., Mucsi A., Dombay G., Weisz Z.: Vízbiztonsági terv a Békés Megyei Vízművek Közép-békési regionális rendszerére. ÖKO-AQUA Konferencia. Debrecen. Június 12-15. 2012.

Dombay G., Weisz Z.: OTH-engedélyhez kötött vízbiztonsági tervek készítésének kritikus pontjai – gyakorlati tapasztalatok. Az ivóvízminőség-javító program és a biztonságos ivóvízellátás szakmai nap. MaVíz-MHT. Április 11. 2012.

Dombay G., Márialigeti B., Németh Á.: Hálózati vízminőség-modellezés. MHT Vízellátási Szakosztály előadóülése. Budapest. Február 14. 2012.

Dombay G.: Ivóvízminőségi kockázatok kezelése a vízellátásban. Magyar építőipar. 61(6), pp 232-234. 2011.

Dombay G.: Ivóvízminőségi kockázatok kezelése a vízellátásban. ÉTE Építésmenedzsment és technológia konferencia. Budapest. Október 28. 2011.

Dombay G.: A vízbiztonsági rendszerek megvalósítási szempontjai. Vízmű Panoráma. 19(2), pp 2-3. 2011.

Dombay G.: Vízbiztonsági rendszerek megvalósítása. A Vízminőség-javító program kihívásai szakmai nap. Mavíz-MHT. Május 10. 2011.

Dombay G.: Vízbiztonsági rendszerek megvalósítása – kötelezettségek, csapdák, lehetőségek. Vízbiztonság szakmai nap. Mavíz-MHT. Április 20. 2011.

Dombay G.: A vízbiztonsági rendszerek hazai bevezetésének aktuális kérdései. 5. országos ivóvíz-ágazati konferencia. Mezőkövesd. Január 25-26. 2011.

Dombay G.: Vízelosztó hálózatok vízminőségi szempontú üzemeltetése. ÉTE Építésmenedzsment és technológia konferencia. Budapest. Október 28. 2010.

Dombay G.: Vízbiztonság: szolgáltatás, ellátás, minőségszabályozás. VÍZ - Minden cseppje érték. Dél-alföldi regionális konferencia. Szeged. Szeptember 28. 2010.

Duzsik G., Dombay G.: OTH engedélyes vízbiztonsági terv a MIVÍZ Kft. Miskolc-Tapolcai Vízművére - elsőként Magyarországon. ÖKO-AQUA Konferencia. Debrecen. Június 16-18. 2010.

Dombay G.: A vízbiztonsági terv szükségessége a vízellátásban. Vízmű Panoráma. 18(2), pp 25-26. 2010.

Dombay G.: Vízbiztonság: szolgáltatás, ellátás, minőségszabályozás. VÍZ - Minden cseppje érték. Közép-dunántúli regionális konferencia. Veszprém. Március 11. 2010.

Dombay G.: A 65/2009. Korm. rendelet vízbiztonsági vonatkozásai. MHT előadóülés. Budapest. Március 9. 2010.

Dombay G.: Vízbiztonság: szolgáltatás, ellátás, minőségszabályozás. VÍZ - Minden cseppje érték. Dél-dunántúli regionális konferencia. Pécs. Február 11. 2010.

Dombay G.: Vízbiztonság: szolgáltatás, ellátás, minőségszabályozás. VÍZ - Minden cseppje érték. Észak-Magyarországi regionális konferencia. Miskolc. December 3. 2009.

Dombay G.: A vízbiztonsági terv elmélete és az információs rendszer kapcsolata. Partnerségek a MIR fejlesztésében. Siófok. Október 28-30. 2009.

Dombay G.: Az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet módosításának hatása a víziközmű-szolgáltatásra. MaVíz Főmérnöki Értekezlet. Budapest. Október 13-14. 2009.

Dombay G.: A 65/2009. Korm. rendelet vízbiztonsági vonatkozásai. Tolna Megyei Vizes Napok. Szekszárd. Szeptember 24. 2009.

Dombay G.: A víztisztítás időszerű kérdései. MHT Szakmai Nap. Balmazújváros. Május 28. 2009.

Dombay G.: Kockázatkezelési megoldások a vízellátásban. Vízbiztonsági Szakmai Nap. MHT-MAVÍZ. Április 14. 2009.

Dombay G.: Közegészségügyi kockázatok kezelése a vízellátásban. Magyar Tudomány Napja Konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja. November 10-11. 2008.

Dombay G.: Vízbiztonság a technológiák szemszögéből. Tolna Megyei Vizes Napok. Tengelic. Szeptember 18. 2008.

Dombay G.: Beavatkozási lehetőségek az elosztóhálózat vízminőségromlási folyamataiba. Vízellátás, csatornázás. 173. pp. 14-16. 2008.

Dombay G.: Technológiai kockázatok és kezelésük. XII. Országos Víziközmű Konferencia. Debrecen. Június 11-13. 2008.

Dombay G.: Kockázatkezelési stratégiák a vízellátásban. Magyar Műszaki Értelmiség Napja. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Nap. Május 8. 2008.

Dombay G.: Vízbiztonság a technológiák szemszögéből. Vízbiztonság a víziközmű-szolgáltatóknál. MAVÍZ-MHT Szakmai Nap. Április 8. 2008.

Dombay G.: Hálózati ivóvízminőség-romlási folyamatok mérséklése vízminőségi modellezés alkalmazásával. Vízmű Panoráma. 15(3), pp 11-13. 2007.

Dombay G.: Időszerű kérdések a víztisztítás-technológiában: célok, korlátok, kockázatok. MAVÍZ Technológiai Nap. November 22. 2007.

Dombay G.: Stratégiák a hálózati ivóvízminőség-romlási folyamatok mérséklésére. XI. Országos Víziközmű Konferencia. Sopron. Június 12-14. 2007.

Dombay G.: Hálózati vízminőség-változási folyamatok modellezése. EJF Tudomány Napi Konferencia. 2005.

Dombay G.: Az ETXI szeminárium tapasztalatai. Vízmű Panoráma. 12(3), pp 16-17. 2004.

Dombay G.: A hatékony arzénmentesítés módszerei. MHT XXII. Országos Vándorgyűlés. Keszthely. Július 7-8. 2004.

Dombay G.: Research, Operation, Education – in Quest of Synergy. AWWA ET XI Seminar. Rapallo, IT. April 19-22. 2004.

Dombay G.: Water quality challenges in Hungary. AWWA ET X Seminar. Adelaide, AUS. April 15-17. 2002.

Dombay G.: Az arzéneltávolítás korszerű technológiai lehetőségei. Vízmű Panoráma. 10(4), pp. 38-40. 2002.

Dombay G.: Managing water quality in the distribution system of Budapest. AWWA Annual Conference. Denver, CO. June 11-15, 2000.

Dombay G.: Drinking water quality challenge in Budapest. Water Conditioning & Purification Magazine. pp. 36-40. September 2000.

Dombay G.: Az ivóvíz bakteriális minőségének változása a vízelosztó hálózatban. Hidrológiai Közlöny. 80(2), pp. 83-95. 2000.

Dombay G., Piriou P., Kiene L.: Quantifying the influence of environmental parameters on bacterial regrowth phenomena in distribution systems. AWWA Water Quality Technical Conference. Tampa, FL. October 30 - November 4, 1999.

Dombay G.: Vízminőség-változási folyamatok modellezése az ivóvízelosztó hálózatban. III. Viziközmű Konferencia. Sopron. Május 11-12, 1999.

Dombay G.: Bacterial regrowth phenomena in the drinking water distribution system. Hidrológiai Közlöny. 79(3), pp. 181-188. 1999.

Dombay G., Piriou P., Dukan S., Kiene L.: Modeling the influence of environmental parameters and residence time on microbial drinking water quality changes in distribution systems. Acta Technica. 107(3-4). 1999.

Dombay G., Öllős G.: Az ivóvízelosztó rendszerek vízminőségváltozásának modellezése. Hidrológiai Közlöny. 78(1), pp. 46-50. 1998.

Dombay G.: Biofilmek a vízellátás és csatornázás területén. Hidrológiai Közlöny. 77(3-4), pp. 130-138. 1997.

Dombay G.: Korrózió az ivóvízelosztó hálózatban. Vízügyi Közlemények. 79(3), pp. 337-359. 1997.

Dombay G.: Elosztóhálózatok ivóvízminőségi modellezésének gyakorlati kérdései. Vízmű Panoráma. 4(2), pp. 41-46. 1996.

Dombay G.: Keverés a koagulációban és flokkulációban. Vízügyi Közlemények. 78(2), pp. 224-243. 1996. 


Elérhetőség

        dombay {kukac} vizimernok.huwww.vizimernok.hu