EPANET segédlet

EPANET segédlet
Dr. Dombay Gábor

Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

Az EPANET a US EPA által kifejlesztett ingyenes, kíváló tulajdonságokkal és könnyű kezelhetőséggel jellemezhető, kvázi-permanens üzemszimuláción alapuló hálózathidraulikai modell. Az alábbi segédlet a szoftver használatához szükséges alapvető ismeretek elsajátításához nyújt segítséget.

1. Kezdeti beállítások

 

Project >> Defaults >> Hydraulics

ü      Flow units: CMH  (m3/h: ezután SI mértékegységekben számol, a továbbiakban csőátmérő mm-ben, nyomásmagasságok, vezetékhosszak, tározóméretek m-ben kifejezve)

ü      Headloss formula: D-W (Darcy-Weisbach)

 

Project >> Defaults >> Properties

ü      Auto length: On (automatikusan számolja a vezetékhosszakat a csomóponti koordináták segítségével)

ü      Pipe diameter: 100 (új cső esetén 100 mm lesz a kiindulási belső csőátmérő)

ü      Pipe roughness: (cső érdessége)

 

Célszerű bejelölni a Save as defaults for all new projects négyzetét, ekkor az EPANET elmenti a kezdeti beállításokat.

A program a tizedesvesszőt nem ismeri, tizedespontot kell alkalmazni

 

View >> Dimensions

ü      Map units: Meters

ü      Itt adjuk meg a térkép max. koordinátáit is.

 

View >> Options >> Notation

Jelöljük be az alábbi két opciót:

ü      Display node ID’s

ü      Display link ID’s


2. A hálózat topológiai modellje

 

 A fontosabb ikonok jelentése:

 

Térképi műveletek                                                      Rajzolás

1: kijelölés

2: poligonkijelölés

3: poligonrajzolás

4: térképmozgatás

5-7: zoom

 

8: új csomópont

9: új mélytározó

10: új magastározó

11: ág rajzolása

12: új szivattyú (ágként, 2 csomópont közé)

13: új tolózár, szelep

14: szövegbeírás

 

 

 

2.1. Csomópontok megadása

 

·        Válassza ki a 8-as ikont.

·        Kattintson a térképre

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer a csomópontra, ekkor megjelennek a tulajdonságai.

ü      Junction ID: csp sorszáma (célszerű sorban beadni a csomópontokat, ekkor nem kell ezen változtatni)

ü      X és Y koordináta: írjuk be a térképről lemért PONTOS koordinátákat.

ü      Elevation: a csomópont geodéziai magassága

 

 

2.2. Mélységi tározó megadása

 

·        Válassza ki a 9-es ikont.

·        Kattintson a térképre

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer a tározóra, ekkor megjelennek a tulajdonságai.

ü      Reservoir ID: célszerűségi okokból legyen 0

ü      X és Y koordináta: írjuk be a térképről lemért PONTOS koordinátákat.

 

 


2.3. Magastározó megadása

 

·        Válassza ki a 10-es ikont.

·        Kattintson a térképre

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer a tározóra, ekkor megjelennek a tulajdonságai.

ü      Reservoir ID: a magastározó csomóponti sorszáma

ü      X és Y koordináta: írjuk be a térképről lemért PONTOS koordinátákat.

ü      Elevation: a tározó fenékszintjének magassága

ü      Initial level: a tározó vízszintje 0 órakor

ü      Minimum level: a minimális vízszint a tározóban (tüzívízmennyiség)

ü      Maximum level: a maximális vízszint a tározóban

ü      Diameter: a tározó átmérője (kör alaprajzra vonatkoztatva)

 

 

2.4. Szivattyú megadása

 

·        Válassza ki a 12-es ikont.

·        Rajzolja be a szivattyút a mélységi tározó és a betáplálás helyének csomópontja közé.

 

2.5. Az ágak megadása

 

·        Válassza ki a 11-es ikont.

·        Rajzolja meg az ágakat, célszerűen az alacsonyabb sorszámú csomóponttól a magasabb sorszámú felé.

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer az adott ágra, ekkor megjelennek a tulajdonságai.

·        Start node: kezdőpont

·        End node: végpont

·        Length: vezetékhossz. Mivel kijelöltük az automatikus funkciót, a hossz kiszámításra került.

·        Diameter: a csőátmérő mm-ben. Értelemszerűen a cső belső átmérőjét kell megadni!

·        Roughness: érdesség

 

 

 

2. A vízigények megadása

 

 

2.1. Kommunális vízigények megadása

 

2.1.1. A fogyasztási menetgörbe megadása

 

A képernyő jobb oldalán lévő Browser Data lapján válassza: Patterns, majd a Browser alján lévő ikonnal: Add.

ü      Pattern ID: a fogyasztási menetgörbe sorszáma (célszerűen: 1)

ü      Description: tetszés szerinti leírás (pl. középfokú központ)

ü      Multiplier: a nap minden egyes órájához írja be az adott órához tartozó százalékos fogyasztási értéket szorzóként kifejezve. (Pl. a 0,8%-ot 0.008-ként. Így m3/h értékeket fog kapni a számítás során, ha a csomópont vízigényét m3/nap-ban adja meg.)

 

2.1.2. A csomóponti vízigények megadása

 

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer az adott csomópontra, ekkor megjelennek a tulajdonságai.

ü      Base demand: ide írja be az adott csomópontra redukált napi vízigényt (m3/nap-ban).

ü      Demand pattern: ide írja be a kommunális fogyasztás menetgörbéjének sorszámát. (Lásd 2.1.1.)

 

 

2.2. Ipari vízigény megadása

 

2.2.1. Az ipari fogyasztási menetgörbéjének megadása

 

A képernyő jobb oldalán lévő Browser Data lapján válassza: Patterns, majd a Browser alján lévő ikonnal: Add.

ü      Pattern ID: a fogyasztási menetgörbe sorszáma (célszerűen: 2)

ü      Description: tetszés szerinti leírás (pl. ipari fogyasztás)

ü      Multiplier: a nap minden egyes órához írja be az adott szorzót, a napi ipari vízigényhez viszonyítva. (Pl: 1 műszakos ipar esetén a szorzó 1/8, azaz 0.125 az üzemelési órák alatt. Az üzemen kívüli órákhoz –jelen példában ez 16-  be kell írni a 0-át, nem elég üresen hagyni a mezőt!)

 

2.2.2. Az ipari vízigény csomópontra terhelése

 

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer arra a csomópontra, amelyre az ipari vízigényt terhelte.

·        Demand categories: kattintson a mezőre, majd a megjelenő ikonra.

·        A felugró táblázat látja a csomópont kommunális vízigényének napi értékét az első oszlopban, az idősorát pedig a második oszlopban.

ü      Írja be a táblázat második sorának első oszlopába az ipari vízigényt m3/nap-ban

ü      Írja be a táblázat második sorának második oszlopába az ipari vízigény idősorát (2)

 

 

 

 

3. A szivattyúzás jellemzőinek megadása

 

 

3.1. A szivattyú jelleggörbe megadása

 

A képernyő jobb oldalán lévő Browser Data lapján válassza: Curves, majd a Browser alján lévő ikonnal: Add.

ü      Curve ID: a jelleggörbe sorszáma

ü      Description: tetszés szerinti leírás (pl. a szivattyú típusa)

ü      Adja meg a szivattyú jelleggörbét 3 jellemző ponttal

ü      Flow: vízhozam (m3/h)

ü      Head: nyomómagasság (m)

 

 

3.2. A szivattyúzási üzemrend megadása

 

A képernyő jobb oldalán lévő Browser Data lapján válassza: Patterns, majd a Browser alján lévő ikonnal: Add.

ü      Pattern ID: a szivattyúzási menetgörbe sorszáma

ü      Description: tetszés szerinti leírás (pl. szivattyú üzemrend)

ü      Multiplier: minden egyes órához írja be az adott szivattyúzási szorzót. (Pl. 0: nincs szivattyúzás, 1: van szivattyúzás.)

 

 

3.3. A jelleggörbe és az üzemrend hozzárendelése a szivattyúhoz:

·        Válassza ki az 1-es ikont

·        Kattintson kétszer a szivattyúra.

ü      Pump curve: írja be a jelleggörbe sorszámát

ü      Pattern: írja be a szivattyúzási menetgörbe sorszámát

 

 

 


4. Hidraulikai számítások

 

 

4.1. A szimuláció időtartamának megadása

 

A képernyő jobb oldalán lévő Browser Data lapján válassza: Options, majd Times:

ü      Total duration: a számítás időtartama órában. Esetünkben: 24.

 

A többi értéket változatlanul hagyjuk.

 

4.2. Számítás

 A számítás elindítása: Project >> Run Analysis

 

 

5. Eredménylekérdezés

 

 

Grafikon készítése a kijelölt objektumról.

 

·        Graph type: grafikon típusa

ü      Time series: idősor

ü      Profile plot: grafikon a kiválasztott csomópontokra adott időpontban.

ü      System flow: betáplálás és fogyasztás a hálózat egészére nézve

·        Paraméter csomópont (node) esetén:

ü      Demand: vízfogyasztás (igény)

ü      Head: nyomásvonal (0 szint felett)

ü      Pressure: vízoszlopmagasság a pont fölött (nyomásvonal-geodéziai magasság)

·        Paraméter ág (link) esetén:

ü      Flow: vízhozam (pozitív, ha a kezdő csomóponttól a végcsomópont irányába történt az áramlás)

ü      Velocity: áramlási sebesség

ü      Unit headloss: fajlagos nyomásveszteség

 

 Táblázat készítése

 

·        Type:  két lehetőség van:

ü      felső rész: táblázat készítése a csomópontokra (node) vagy ágakra (link) adott időpontban

VAGY:

ü      alsó rész: idősor a megadott sorszámú csomópontra (node) vagy ágra (link)

·        Columns: válassza ki, hogy a táblázat milyen oszlopokat tartalmazzon.

 

A táblázat adatai másolhatók (pl. Excelben történő további feldolgozásra).Dr. Dombay Gábor okl. mérnök, PhD, Eur Ing, főiskolai tanár, vízimérnöki szakértő és tervező 01-13057
Copyright © 2009-2014 Dr. Dombay Gábor. Minden jog fenntartva. Az oldal tartalmának másolásához a szerző írásbeli hozzájárulása szükséges.
Protected by Copyscape Online Infringement Detector
www.vizimernok.hu
Comments